Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC NURVIL SRL -  ’’DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE PARCARE’’
Nurvil

SC NURVIL SRL, titular al proiectului ’’DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE PARCARE’’, propus a fi amplasat in  jud. Valcea, mun.Ramnicu Valcea, str.Strandului, nr.54, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE PARCARE’’, propus a fi amplasat in  jud. Valcea, mun.Ramnicu Valcea, str.Strandului, nr.54.   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.